Çevre Politikamız

Teknik Malzeme olarak, koltuk ve koltuk bileşenleri üretimimiz sırasında, çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabileceğimiz etkileri, paydaşlarımıza yönelik sorumluluklarımızı da dikkate alarak kontrol altında tutabilmek amacıyla;
Yasal mevzuat ve diğer şartlara uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretmeyi,
Müşteri talepleri doğrultusunda olumsuz çevresel etkileri azaltmayı ve sürekli iyileştirme çalışmalarında bulunmayı, Çevreyi korumayı ve kirliliğin kaynağında önlenmesini,
İlgili taraflar ve hususlardaki risk ve fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirliğe yönelik stratejik adımları planlamayı ve uygulamayı
Amaç ve Hedefleri doğrultusunda enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
Tüm çalışanlarımızı, çevre konularında bilinçlendirmeyi ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmeyi,
Muhtemel acil durumların, çevre kazalarının engellenmesine yönelik tedbirleri almayı,
Çevre Yönetim Sistemlerini, tüm çalışanlarımıza sorumluluklar vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak
geliştireceğimizi taahhüt ederiz.
Teknik Malzeme A.Ş. adına
Abdullah DAYI
Genel Müdür

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Teknik Malzeme olarak, koltuk ve koltuk bileşenleri üretimimiz sırasında, insan sağlığı üzerinde sebep olabileceğimiz etkileri, paydaşlarımıza yönelik sorumluluklarımızı da dikkate alarak kontrol altında tutabilmek amacıyla;

  • Yasal mevzuat ve diğer şartlara uymayı
  • İşimizden kaynaklanabilecek yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayacak önlemleri almayı
  • İş güvenliği ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak için çalışmalar yapmayı
  • Tüm çalışanlarımızın iş güvenliği ile ilgili konularda danışma ve katılımlarını desteklemeyi
  • Tüm yöneticilerimiz ile tüm çalışanların, tedarikçi ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğini korumayı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği amaç ve Hedefleri doğrultusunda güvenli çalışma ortamı oluşturmayı
  • Olası iş kazalarının ve acil durumların oluşmasının ve tekrarının engellenmesine yönelik tedbirleri almayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi tüm çalışanlarımıza sorumluluklar vererek yürüteceğimizi, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansın izlenmesi ile sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.